Beopanax Facebook Beopanax Instagram

Menopauza

Menopauza je trajni prekid menstrualnog ciklusa koji se javlja između 45 i 55 godine života. Čini je skup različitih simptoma koje žene onemogućavaju ili ograničavaju u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.