Beopanax Facebook Beopanax Instagram

Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

 

Beopanax d.o.o (u daljem tekstu Beopanax) postavlja sledeće uslove korišćenja sajta www.beopanax.com (u daljem tekstu sajt). Podrazumevamo da pristupanjem sajtu prihvatete sve dole navedene uslove. Vaše korišćenje sajta podleže uslovima korišćenja sajta, ali i svim važećim zakonima. Uslovima korišćenja defnisana su i pravila koja korisnicima ove usluge (dalje u tekstu: „Korisnik“ili “Kupac”) omogućavaju kupovinu proizvoda i usluga iz naše ponude. Molimo Vas da napustite ovaj sajt ukoliko se ne slažete sa nekim od uslova korišćenja.
Zadržavamo pravo promene Uslova korišćenja, shodno novim elementima ponude i/ili zakonske regulative, zbog čega bi Korisnik posebno pre svake kupovine trebalo da proveri informacije u vezi sa uslovima korišćenja.

 

1. UPOTREBA INTERNET SAJTA

Sav materijal na ovom internet sajtu je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlašćena upotreba može predstavljati kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine. Osim ukoliko je drugačije naznačeno na drugom mestu na ovom sajtu, sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom dokumentu zadržite u svim kopijama. Ne možete menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe.

Informacije na ovom sajtu imaju opštu informativnu svrhu i ne mogu da budu zamena za profesionalni medicinski savet od strane lekara, farmaceuta ili drugih kvalifikovanih zdravstvenih radnika. Informacije na ovom sajtu ne treba da se koriste za lečenje ili diganostikovanje medicinskog stanja niti kao zamena za mišljenje Vašeg lekara, farmaceuta ili nekog drugog kvalifikovanog zdravstvenog radnika.

Sve savete i/ili informacije dobijene direktno ili indirektno preko sajta prihvatate na sopstveni rizik.

Sajt www.beopanax.com niti bilo ko od njegovih vlasnika, menadžera, direktora, zaposlenih, partnera, oglašivača ili saradnika ne preuzima bilo koju pravnu odgovornost za bilo kakvu netačnu ili obmanjujuću informaciju koja je bilo profesionalna ili sadržana u okviru sajta.

 

2. SADRŽAJ SAJTA

Sajt kao i njegov celokupan sadržaj vlasništvo su kompanije Beopanax ili kompanija sa kojima je ona povezana, pri čemu su sva prava zadržana, osim u slučaju da je naznačeno drugačije. Vaša upotreba sadržaja koja nije u skladu sa uslovima korišćenja bez pismene saglasnosti vlasnika sadržaja strogo je zabranjena.

Beopanax postavlja sledeće uslove korišćenja sajta:

 • Prilikom korišćenja sajta ponašajte se u skladu sa važećim zakonima i propisima.
 • Zabranjeno je na sajtu objavljivati materijal kojim se vrši kleveta, povređuju prava, koji je uvredljiv, lažan, preteći, vulgaran, pornografski, prost, ili na bilo koji način podstiče na krivično delo, protivzakonito delovanje ili ono koje poziva na građansku odgovornost. Kompanija zadržava pravo da ovakav materijal ukloni sa sajta bez prethodnog upozorenja korisnika.
 • Zabranjeno je svako lažno predstavljanje i objavljivanje netačnih podataka u vezi sa sajtom ili osobama vezanim za isti.
 • Zabranjeno je korišćenje sajta u propagandne svrhe.
 • Dostavljeni sadržaj

Za sve sadržaje koje dostavite saglasni ste da:

 • Beopanax ima pravo, ali ne i obavezu da proceni sadržaj pre nego što ga postavi na sajt
 • Može učiniti sve ili nešto od navedenog:
  • da nadgleda dostavljene sadržaje;
  • da dozvoli, izmeni ili odbije da ih postavi;
  • da nadgleda, filtrira i briše dostavljene poruke (blokira ili izmeni štetne ili neprikladne sadržaje);
  • učini dostupnim dostavljeni sadržaj trećem licu radi održavanja sajta, zaštite Beopanax-a ili usklađivanja sa pravnim normama;

Kompanija Beopanax kao i kompanije sa kojima je povezana nemaju kontrolu nad niti će biti odgovorne za eventualnu štetu ili zloupotrebu nastalu od strane trećeg lica.

 

3. PRIVATNOST PODATAKA

Da bi kupovina korisnika bila uspešna, potrebno je da korisnik unese tačne podatke o imenu i prezimenu, kontakt telefon, e-mail adresu i adresu isporuke. Uz pomoć tih podataka Prodavac će moći da isporuči kupljenu robu Korisniku, i da ga obavesti o statusu narudžbenice. Prikupljamo samo neophodne podatke o korisnicima neophodne za poslavanje i u cilju poboljšanja pružanja što kvalitetnije usluge. Korišćenje naših usluga podrazumeva i slanje e-mail obaveštenja, uz davanje mogućnosti korisnicima da se odjave sa mailing liste

Neke stranice ovog Sajta bi mogle pohranjivati određene pakete informacija poznate kao “cookies” (kolačići) na vašem računaru. Kolačići nam daju odgovor na pitanje kako i kada je stranica ovog Sajta posećena i koliko ljudi je posetilo. Ova tehnologija ne skuplja informacije o vašem ličnom identitetu, umesto toga, informacije se nalaze u zbirnoj formi. Svrha ove tehnologije i informacija koje ona prikuplja je da nam pomogne da unapredimo svoj Sajt.

Lični podaci, podaci o IP adresama sa koje Korisnik pristupa www.scale-up.rs neće biti upotrebljeni u marketinške ili bilo koje druge svrhe, ukoliko Korisnik nije izrazio saglasnost za navedeno. Za sva dodatna pitanja Korisnik nože kontaktirati Prodavca putem telefona: 011/ 655 71 87 ili 063 345 580 i email-a: podrska@scale-up.rs

Zaštita prilikom plaćanja putem interneta - Prilikom plaćanja karticom putem interneta, unos podataka o kartici se vrši na zaštićenoj stranici Banke, a prenos preko interneta u zaštićenoj (kriptovanoj) formi korišćenjem SSL protokola i PKI sistema. Podaci o platnoj kartici ni u jednom trenutku nisu dostupni našem sistemu.

 

4. REGISTRACIJA

Registracija je obavezna da bi se kupovina realizovala. Da bi se registrovao, Korisnik mora imati najmanje 18 godina. Korisnik snosi svu odgovornost za tačnost i potpunost podataka koji su uneti prilikom registracije na www.beopanax.com.

Nakon registracije, Korisnik učestvuje u našem Loyality programu gde je automatski za svaku kupovinu nagrađen bodovima koje mu mogu umanjiti račun pri sledećoj kupovini.

Korisnik registracijom potvrđuje da je upoznat i da prihavata Uslove korišćenja sajta www.beopanax.com, tačnost u obrascu navedenih podataka, daje saglasanost da Beopanax može u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka,obrađivati lične podatke naznačenje u narudžbini, za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, da Beopanax navedene podatke može davati trećim licima u svrhu izvršavanja usluge isporuke, zaštite korisnika usluge sajta www.beopanax.com , kao i sprečavanja eventualnih zloupotreba.

Registrovani korisnici u obavezi su da čuvaju svoju lozinku i da je ne otkrivaju trećim licima. Ako prekrše ovu obavezu to čine na sopstvenu odgovornost i snose u potpunosti odgovornost prema oštećenima, za svaku štetu nastalu korišćenjem takvog naloga.

 

5. NARUČIVANJE

Kao registrovan Korisnik, nakon unošenja svog korisničkog imena i lozinke, Korisnik pored učešća u Loyality programu kojim automatski dobija bodove koje može koristiti za umanjenje sledeće porudžbenice, ima i uvid u svoje prethodne kupovine kroz istoriju prodaje, kao i mogućnost odlaska na stranicu za odabir plaćanja bez ponovnog unošenja svojih ličnih podataka.

Porudžbina putem sajta je moguća za sve proizvode na sajtu klikom na dugme „DODAJ U KORPU“.

Sve kupovine koje se realizuju putem korpe su finalne i neopozive.

Kompanija Beopanax zadržava pravo da uskrati usluge sajta bilo kom posetiocu sajta bez obaveštenja ili obrazloženja.

 

6. PRIJEM PORUDŽBINE OD STRANE BEOPANAX-A

Nakon zaključenja porudžbine na email koji je Korisnik ostavio kao kontakt, biće prosleđena potvrda da je porudžbina primljena od strane Beopanaxa. Ukoliko Kupac ne dobije ovu poruku, potrebno je da proveri ispravnost e-mail adrese koju je ostavio kao kontakt ili prijavu problema posalje na email: podrska@scale-up.rs

Beopanax zadržava pravo da u slučaju da postoji izvesna kontadiktornost ili nejasnoća u registrovanim podacima Korisnika ili narudžbenici pre dalje obrade iste , izvrši provere u cilju validacije podataka koje je Korisnik naveo prilikom njenog kreiranja, kontaktira Kupca telefonskim putem radi ispravljanja istih ili što efikasnije realizacije isporuke navedenih proizvoda.

Prodavac takođe zadržava pravo da ukoliko nije u mogućnosti da isporuči sve naručene proizvode, isporuči sve raspoložive od izabranih proizvoda. Kupac će biti obavešten e-mailom i telefonom o obimu konačne isporuke i visini računa.

Beopanax zadržava pravo otkazivanja porudžbine usled tehničkih i drugih razloga o čemu će Kupac biti obavešten putem e-maila koji je naveo prilikom registracije i telefona.

Po prijemu porudžbine i obavljenoj validaciji podataka o Kupcu ili porudžbini, Beopanax pristupa obradi porudžbine, koja se završava potvrdom od strane Beopanaxa da je u mogućnosti da porudžbinu realizuje, nakon čega Kupcu prosleđuje informacije potrebne za realizaciju uplate (ukoliko je izabrana opcija plaćanja uplatnicom).

O svakoj promeni statusa porudžbine Beopanax će obavestiti Kupca upućivanjem notifkacionog e-maila na kontakt e-mail adresu koju je Kupac ostavio na sajtu.

 

7. REZERVACIJE PROIZVODA U KORPI

Proizvod koje Kupac stavi u korpu u procesu kupovine nije rezervisan, čak i nakon zaključenja porudžbine. Proizvod je rezervisan tek nakon potvrde porudžbine od strane Beopanaxa, koju će Beopanax dostaviti Kupcu putem e-mail poruke.

Beopanax zadržava pravo da i nakon slanja potvrde Kupcu da je u mogućnosti da poručene proizvode isporuči, otkaže deo ili kompletnu porudžbinu u slučaju da nije u mogućnosti da poručeni proizvod nabavi, o čemu će putem e-maila informisati Kupca.

 

8. CENE

Cene proizvoda su izražene u dinarima i uključuju PDV. Proizvodi su podložni promeni cena sve do potvrde porudžbine. Beopanax garantuje cenu na dan kupovine, bez obzira na eventualnu promenu cene pre izvršene isporuke.

Beopanax zadržava pravo da promenu cena pojedinih artikala iz ponude realizuje na dnevnom nivou, u cilju obezbeđivanja pogodnosti Kupcu tokom trajanja promotivnih perioda, o čemu će Kupac biti jasno i blagovremeno informisan.

U cenu artikla iz ponude nije sadržana cena dostavke/isporuke robe, koja pada na teret Kupca.

 

9. PLAĆANJE

Web prodavnica sajta www.beopanax.com omogućava plaćanje artikala iz njene ponude pouzećem (fizički, pri preuzetoj robi) i uplatnicom preko šaltera banke ili pošte ili putem elektronskih servisa banke, u zavisnosti od same mogućnosti banke. Način plaćanja kupac bira u poslednjem koraku zaključenja porudžbine na web sajtu: www.beopanax.com

9.1. Plaćanje uplatnicom

Uplata se realizuje na osnovu podataka sadržanih u elektronskoj formi uplatnice koja se generiše u trenutku kada je Prodavac potvrdio porudžbenicu Kupca u svom sistemu. Ovu uplatnicu prodavac će dostaviti kupcu putem e-mail-a. Popunjavanje polja,”poziv za broj” prilikom realizacije uplate je obavezno jer je ono vezano za identifikacioni broj transakcije, odnosno porudžbine na koju se uplata odnosi.

Beopanax će isporučiti Kupcu samo proizvode za koje je primio potvrdu od svoje banke. Nakon prijema informacije od banke Prodavac će pakovati robu za transport.

Ukoliko Kupac ne izvrši plaćanje po porudžbini u roku od 72h od trenutka njenog kreiranja , ista će biti stornirana i obrisana. Nakon isteka perioda od 72h plaćanje po toj porudžbenici neće biti moguće , ali Kupac može da kreira novu porudžbinu i izvrši uplatu po njoj. Za porudžbine kreirane petkom ili vikendom rok za realizaciju uplate je sreda do 16h.

 

10. ISPORUKA

Web prodavnica sajta www.scale-up.rs ima ugovor sa Post Expressom na teritoriji Republike Srbije. Beopanax inicira uslugu kurirske službe pošto je Kupac potvrdio narudžbinu ili po prijemu potvrde o uplati iz banke. Sve porudžbine će biti isporučene najkasnije 2 dana od trenutka potvrde o realizaciji (uplati)

Za porudžbine realizovane vikendom ili tokom praznika isporuka se vrši prvog sledećeg radnog dana.

 

11. REKLAMACIJE

Kupac ima pravo na podnošenje prigovora u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača i Pravilnika o postupku i načinu rešavanja reklamacija kupaca na robu.

Svoj zahtev za reklamaciju na proizvode kupljene na sajtu www.beopanax.com možete uputiti na e-mail adresu: reklamacije@scale-up.rs

Kompletna procedura prijave i rešavanja reklamacija Kupaca koju su robu poručili preko www.beopanax.com opisan je u Pravilniku za reklamacije.

 

12. ZAKON I NADLEŽNOSTI

Uslovi korišćenja i upotreba ovog sajta podleže zakonima Republike Srbije, i u slučaju spora nadležni su sudovi u Beogradu uz primenu prava Republike Srbije.

 

13. PRAVILA ZA PROGRAME LOJALNOSTI, ANKETE, AKCIJE I SLIČNE PROMOCIJE

Sve akcije, takmičenja, programi lojalnosti i slične promocije koje budu bile dostupne preko ovog sajta biće podložne određenim pravilima koja su odvojena od ovih Uslova korišćenja. Učešćem u njima Vi ćete biti podložni tim pravilima, koja se mogu razlikovati od odredbi i uslova koji su ovde izneti.

 

14. PROMENA USLOVA KORIŠĆENJA

Beopanax može bilo kada, bez prethodne najave, izmeniti ili dopuniti uslove korišćenja sajta ažuriranjem ove izjave. Ovakve izmene su za Vas obavezujuće, pa je preporučljivo periodično posetiti ovu stranu i informisati se o njima. Daljim korišćenjem bilo kojih usluga sajta, saglasni ste da prihvatate sva naknadno objavljena pravila i uslove korišćenja.

 

15. PROMENE SAJTA

Beopanax zadržava pravo da u bilo kom trenutku, privremeno ili trajno, u celini ili delimično,, modifikuje ovaj sajt bez prethodnog upozorenja ili ograniči dostupnost sajta određenim licima.

Korišćenjem sajta saglasni ste da ni naša kompanija, kao ni kompanije s njom u vezi, nisu odgovorne za bilo kakve izmene i Vaš nastavak korišćenja značiće da promene prihvatate.

 

 

ChatGPT Evo prevoda teksta: Beopanax d.o.o (u daljem tekstu Beopanax) postavlja slede?e uslove kori?enja sajta www.beopanax.com (u daljem tekstu sajt). Podrazumevamo da pristupanjem sajtu prihvatate sve dole navedene uslove. Vae kori?enje sajta podlee uslovima kori?enja sajta, ali i svim vae?im zakonima. Uslovima kori?enja definisana su i pravila koja korisnicima ove usluge (dalje u tekstu: "Korisnik" ili "Kupac") omogu?avaju kupovinu proizvoda i usluga iz nae ponude. Molimo Vas da napustite ovaj sajt ukoliko se ne slaete sa nekim od uslova kori?enja. Zadravamo pravo promene Uslova kori?enja, shodno novim elementima ponude i/ili zakonske regulative, zbog ?ega bi Korisnik posebno pre svake kupovine trebalo da proveri informacije u vezi sa uslovima kori?enja. 1. UPOTREBA INTERNET SAJTA Sav materijal na ovom internet sajtu je zati?en autorskim pravima i svaka neovla?ena upotreba moe predstavljati krenje Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o igovima ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine. Osim ukoliko je druga?ije nazna?eno na drugom mestu na ovom sajtu, sav sadraj moete pregledati, kopirati, tampati ili preuzimati isklju?ivo za li?nu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve nazn User stani. Prepravi samo unicode znakove, i ostavi u html formatu

 

Beopanax d.o.o (u daljem tekstu Beopanax) postavlja sledeće uslove korišćenja sajta www.beopanax.com (u daljem tekstu sajt). Podrazumevamo da pristupanjem sajtu prihvatete sve dole navedene uslove. Vaše korišćenje sajta podleže uslovima korišćenja sajta, ali i svim važećim zakonima. Uslovima korišćenja defnisana su i pravila koja korisnicima ove usluge (dalje u tekstu: „Korisnik“ili “Kupac”) omogućavaju kupovinu proizvoda i usluga iz naše ponude. Molimo Vas da napustite ovaj sajt ukoliko se ne slažete sa nekim od uslova korišćenja.
Zadržavamo pravo promene Uslova korišćenja, shodno novim elementima ponude i/ili zakonske regulative, zbog čega bi Korisnik posebno pre svake kupovine trebalo da proveri informacije u vezi sa uslovima korišćenja.

 

1. UPOTREBA INTERNET SAJTA

Sav materijal na ovom internet sajtu je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlašćena upotreba može predstavljati kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine. Osim ukoliko je drugačije naznačeno na drugom mestu na ovom sajtu, sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom dokumentu zadržite u svim kopijama. Ne možete menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe.

Informacije na ovom sajtu imaju opštu informativnu svrhu i ne mogu da budu zamena za profesionalni medicinski savet od strane lekara, farmaceuta ili drugih kvalifikovanih zdravstvenih radnika. Informacije na ovom sajtu ne treba da se koriste za lečenje ili diganostikovanje medicinskog stanja niti kao zamena za mišljenje Vašeg lekara, farmaceuta ili nekog drugog kvalifikovanog zdravstvenog radnika.

Sve savete i/ili informacije dobijene direktno ili indirektno preko sajta prihvatate na sopstveni rizik.

Sajt www.beopanax.com niti bilo ko od njegovih vlasnika, menadžera, direktora, zaposlenih, partnera, oglašivača ili saradnika ne preuzima bilo koju pravnu odgovornost za bilo kakvu netačnu ili obmanjujuću informaciju koja je bilo profesionalna ili sadržana u okviru sajta.

 

2. SADRŽAJ SAJTA

Sajt kao i njegov celokupan sadržaj vlasništvo su kompanije Beopanax ili kompanija sa kojima je ona povezana, pri čemu su sva prava zadržana, osim u slučaju da je naznačeno drugačije. Vaša upotreba sadržaja koja nije u skladu sa uslovima korišćenja bez pismene saglasnosti vlasnika sadržaja strogo je zabranjena.

Beopanax postavlja sledeće uslove korišćenja sajta:

 • Prilikom korišćenja sajta ponašajte se u skladu sa važećim zakonima i propisima.
 • Zabranjeno je na sajtu objavljivati materijal kojim se vrši kleveta, povređuju prava, koji je uvredljiv, lažan, preteći, vulgaran, pornografski, prost, ili na bilo koji način podstiče na krivično delo, protivzakonito delovanje ili ono koje poziva na građansku odgovornost. Kompanija zadržava pravo da ovakav materijal ukloni sa sajta bez prethodnog upozorenja korisnika.
 • Zabranjeno je svako lažno predstavljanje i objavljivanje netačnih podataka u vezi sa sajtom ili osobama vezanim za isti.
 • Zabranjeno je korišćenje sajta u propagandne svrhe.
 • Dostavljeni sadržaj

Za sve sadržaje koje dostavite saglasni ste da:

 • Beopanax ima pravo, ali ne i obavezu da proceni sadržaj pre nego što ga postavi na sajt
 • Može učiniti sve ili nešto od navedenog:
  • da nadgleda dostavljene sadržaje;
  • da dozvoli, izmeni ili odbije da ih postavi;
  • da nadgleda, filtrira i briše dostavljene poruke (blokira ili izmeni štetne ili neprikladne sadržaje);
  • učini dostupnim dostavljeni sadržaj trećem licu radi održavanja sajta, zaštite Beopanax-a ili usklađivanja sa pravnim normama;

Kompanija Beopanax kao i kompanije sa kojima je povezana nemaju kontrolu nad niti će biti odgovorne za eventualnu štetu ili zloupotrebu nastalu od strane trećeg lica.

 

3. PRIVATNOST PODATAKA

Da bi kupovina korisnika bila uspešna, potrebno je da korisnik unese tačne podatke o imenu i prezimenu, kontakt telefon, e-mail adresu i adresu isporuke. Uz pomoć tih podataka Prodavac će moći da isporuči kupljenu robu Korisniku, i da ga obavesti o statusu narudžbenice. Prikupljamo samo neophodne podatke o korisnicima neophodne za poslavanje i u cilju poboljšanja pružanja što kvalitetnije usluge. Korišćenje naših usluga podrazumeva i slanje e-mail obaveštenja, uz davanje mogućnosti korisnicima da se odjave sa mailing liste

Neke stranice ovog Sajta bi mogle pohranjivati određene pakete informacija poznate kao “cookies” (kolačići) na vašem računaru. Kolačići nam daju odgovor na pitanje kako i kada je stranica ovog Sajta posećena i koliko ljudi je posetilo. Ova tehnologija ne skuplja informacije o vašem ličnom identitetu, umesto toga, informacije se nalaze u zbirnoj formi. Svrha ove tehnologije i informacija koje ona prikuplja je da nam pomogne da unapredimo svoj Sajt.

Lični podaci, podaci o IP adresama sa koje Korisnik pristupa www.scale-up.rs neće biti upotrebljeni u marketinške ili bilo koje druge svrhe, ukoliko Korisnik nije izrazio saglasnost za navedeno. Za sva dodatna pitanja Korisnik nože kontaktirati Prodavca putem telefona: 011/ 655 71 87 ili 063 345 580 i email-a: podrska@scale-up.rs

Zaštita prilikom plaćanja putem interneta - Prilikom plaćanja karticom putem interneta, unos podataka o kartici se vrši na zaštićenoj stranici Banke, a prenos preko interneta u zaštićenoj (kriptovanoj) formi korišćenjem SSL protokola i PKI sistema. Podaci o platnoj kartici ni u jednom trenutku nisu dostupni našem sistemu.

 

4. REGISTRACIJA

Registracija je obavezna da bi se kupovina realizovala. Da bi se registrovao, Korisnik mora imati najmanje 18 godina. Korisnik snosi svu odgovornost za tačnost i potpunost podataka koji su uneti prilikom registracije na www.beopanax.com.

Nakon registracije, Korisnik učestvuje u našem Loyality programu gde je automatski za svaku kupovinu nagrađen bodovima koje mu mogu umanjiti račun pri sledećoj kupovini.

Korisnik registracijom potvrđuje da je upoznat i da prihavata Uslove korišćenja sajta www.beopanax.com, tačnost u obrascu navedenih podataka, daje saglasanost da Beopanax može u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka,obrađivati lične podatke naznačenje u narudžbini, za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, da Beopanax navedene podatke može davati trećim licima u svrhu izvršavanja usluge isporuke, zaštite korisnika usluge sajta www.beopanax.com , kao i sprečavanja eventualnih zloupotreba.

Registrovani korisnici u obavezi su da čuvaju svoju lozinku i da je ne otkrivaju trećim licima. Ako prekrše ovu obavezu to čine na sopstvenu odgovornost i snose u potpunosti odgovornost prema oštećenima, za svaku štetu nastalu korišćenjem takvog naloga.

 

5. NARUČIVANJE

Kao registrovan Korisnik, nakon unošenja svog korisničkog imena i lozinke, Korisnik pored učešća u Loyality programu kojim automatski dobija bodove koje može koristiti za umanjenje sledeće porudžbenice, ima i uvid u svoje prethodne kupovine kroz istoriju prodaje, kao i mogućnost odlaska na stranicu za odabir plaćanja bez ponovnog unošenja svojih ličnih podataka.

Porudžbina putem sajta je moguća za sve proizvode na sajtu klikom na dugme „DODAJ U KORPU“.

Sve kupovine koje se realizuju putem korpe su finalne i neopozive.

Kompanija Beopanax zadržava pravo da uskrati usluge sajta bilo kom posetiocu sajta bez obaveštenja ili obrazloženja.

 

6. PRIJEM PORUDŽBINE OD STRANE BEOPANAX-A

Nakon zaključenja porudžbine na email koji je Korisnik ostavio kao kontakt, biće prosleđena potvrda da je porudžbina primljena od strane Beopanaxa. Ukoliko Kupac ne dobije ovu poruku, potrebno je da proveri ispravnost e-mail adrese koju je ostavio kao kontakt ili prijavu problema posalje na email: podrska@scale-up.rs

Beopanax zadržava pravo da u slučaju da postoji izvesna kontadiktornost ili nejasnoća u registrovanim podacima Korisnika ili narudžbenici pre dalje obrade iste , izvrši provere u cilju validacije podataka koje je Korisnik naveo prilikom njenog kreiranja, kontaktira Kupca telefonskim putem radi ispravljanja istih ili što efikasnije realizacije isporuke navedenih proizvoda.

Prodavac takođe zadržava pravo da ukoliko nije u mogućnosti da isporuči sve naručene proizvode, isporuči sve raspoložive od izabranih proizvoda. Kupac će biti obavešten e-mailom i telefonom o obimu konačne isporuke i visini računa.

Beopanax zadržava pravo otkazivanja porudžbine usled tehničkih i drugih razloga o čemu će Kupac biti obavešten putem e-maila koji je naveo prilikom registracije i telefona.

Po prijemu porudžbine i obavljenoj validaciji podataka o Kupcu ili porudžbini, Beopanax pristupa obradi porudžbine, koja se završava potvrdom od strane Beopanaxa da je u mogućnosti da porudžbinu realizuje, nakon čega Kupcu prosleđuje informacije potrebne za realizaciju uplate (ukoliko je izabrana opcija plaćanja uplatnicom).

O svakoj promeni statusa porudžbine Beopanax će obavestiti Kupca upućivanjem notifkacionog e-maila na kontakt e-mail adresu koju je Kupac ostavio na sajtu.

 

7. REZERVACIJE PROIZVODA U KORPI

Proizvod koje Kupac stavi u korpu u procesu kupovine nije rezervisan, čak i nakon zaključenja porudžbine. Proizvod je rezervisan tek nakon potvrde porudžbine od strane Beopanaxa, koju će Beopanax dostaviti Kupcu putem e-mail poruke.

Beopanax zadržava pravo da i nakon slanja potvrde Kupcu da je u mogućnosti da poručene proizvode isporuči, otkaže deo ili kompletnu porudžbinu u slučaju da nije u mogućnosti da poručeni proizvod nabavi, o čemu će putem e-maila informisati Kupca.

 

8. CENE

Cene proizvoda su izražene u dinarima i uključuju PDV. Proizvodi su podložni promeni cena sve do potvrde porudžbine. Beopanax garantuje cenu na dan kupovine, bez obzira na eventualnu promenu cene pre izvršene isporuke.

Beopanax zadržava pravo da promenu cena pojedinih artikala iz ponude realizuje na dnevnom nivou, u cilju obezbeđivanja pogodnosti Kupcu tokom trajanja promotivnih perioda, o čemu će Kupac biti jasno i blagovremeno informisan.

U cenu artikla iz ponude nije sadržana cena dostavke/isporuke robe, koja pada na teret Kupca.

 

9. PLAĆANJE

Web prodavnica sajta www.beopanax.com omogućava plaćanje artikala iz njene ponude pouzećem (fizički, pri preuzetoj robi) i uplatnicom preko šaltera banke ili pošte ili putem elektronskih servisa banke, u zavisnosti od same mogućnosti banke. Način plaćanja kupac bira u poslednjem koraku zaključenja porudžbine na web sajtu: www.beopanax.com

9.1. Plaćanje uplatnicom

Uplata se realizuje na osnovu podataka sadržanih u elektronskoj formi uplatnice koja se generiše u trenutku kada je Prodavac potvrdio porudžbenicu Kupca u svom sistemu. Ovu uplatnicu prodavac će dostaviti kupcu putem e-mail-a. Popunjavanje polja,”poziv za broj” prilikom realizacije uplate je obavezno jer je ono vezano za identifikacioni broj transakcije, odnosno porudžbine na koju se uplata odnosi.

Beopanax će isporučiti Kupcu samo proizvode za koje je primio potvrdu od svoje banke. Nakon prijema informacije od banke Prodavac će pakovati robu za transport.

Ukoliko Kupac ne izvrši plaćanje po porudžbini u roku od 72h od trenutka njenog kreiranja , ista će biti stornirana i obrisana. Nakon isteka perioda od 72h plaćanje po toj porudžbenici neće biti moguće , ali Kupac može da kreira novu porudžbinu i izvrši uplatu po njoj. Za porudžbine kreirane petkom ili vikendom rok za realizaciju uplate je sreda do 16h.

 

10. ISPORUKA

Web prodavnica sajta www.scale-up.rs ima ugovor sa Post Expressom na teritoriji Republike Srbije. Beopanax inicira uslugu kurirske službe pošto je Kupac potvrdio narudžbinu ili po prijemu potvrde o uplati iz banke. Sve porudžbine će biti isporučene najkasnije 2 dana od trenutka potvrde o realizaciji (uplati)

Za porudžbine realizovane vikendom ili tokom praznika isporuka se vrši prvog sledećeg radnog dana.

 

11. REKLAMACIJE

Kupac ima pravo na podnošenje prigovora u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača i Pravilnika o postupku i načinu rešavanja reklamacija kupaca na robu.

Svoj zahtev za reklamaciju na proizvode kupljene na sajtu www.beopanax.com možete uputiti na e-mail adresu: reklamacije@scale-up.rs

Kompletna procedura prijave i rešavanja reklamacija Kupaca koju su robu poručili preko www.beopanax.com opisan je u Pravilniku za reklamacije.

 

12. ZAKON I NADLEŽNOSTI

Uslovi korišćenja i upotreba ovog sajta podleže zakonima Republike Srbije, i u slučaju spora nadležni su sudovi u Beogradu uz primenu prava Republike Srbije.

 

13. PRAVILA ZA PROGRAME LOJALNOSTI, ANKETE, AKCIJE I SLIČNE PROMOCIJE

Sve akcije, takmičenja, programi lojalnosti i slične promocije koje budu bile dostupne preko ovog sajta biće podložne određenim pravilima koja su odvojena od ovih Uslova korišćenja. Učešćem u njima Vi ćete biti podložni tim pravilima, koja se mogu razlikovati od odredbi i uslova koji su ovde izneti.

 

14. PROMENA USLOVA KORIŠĆENJA

Beopanax može bilo kada, bez prethodne najave, izmeniti ili dopuniti uslove korišćenja sajta ažuriranjem ove izjave. Ovakve izmene su za Vas obavezujuće, pa je preporučljivo periodično posetiti ovu stranu i informisati se o njima. Daljim korišćenjem bilo kojih usluga sajta, saglasni ste da prihvatate sva naknadno objavljena pravila i uslove korišćenja.

 

15. PROMENE SAJTA

Beopanax zadržava pravo da u bilo kom trenutku, privremeno ili trajno, u celini ili delimično,, modifikuje ovaj sajt bez prethodnog upozorenja ili ograniči dostupnost sajta određenim licima.

Korišćenjem sajta saglasni ste da ni naša kompanija, kao ni kompanije s njom u vezi, nisu odgovorne za bilo kakve izmene i Vaš nastavak korišćenja značiće da promene prihvatate.